Meteen naar de content

Bossen kunnen de toekomst veranderen


Voor elk verkocht product van Éminence Organics wordt een boom geplant. Een prachtig initiatief omdat het een grote waarde heeft. Inmiddels heeft Éminence al meer dan 12.000.000 bomen kunnen laten aanplanten dankzij de vele Éminence gebruikers.

De kracht van een enkele boom

  • Produceert ongeveer 260 kilo zuurstof per jaar
  • Absorbeert zoveel koolstof in een jaar als een auto produceert met 42.000 km rijden
  • Helpt de luchttemperatuur te verlagen en helpt de klimaatverandering tegen te gaan, beter zelfs dan waterpompen of zonnepanelen
  • Stabiliseert de bodem en voorkomt wind- en bodemerosie door zijn wortels
  • Draagt ​​bij tot de vruchtbaarheid van land door stikstofbinding en toenemende waterpenetratie

Via Forests for the Future-initiatief plant Éminence een boom voor elk verkocht product, waardoor ze gemeenschappen in ontwikkelingslanden kunnen ondersteunen. In 2016 ontving Éminence de International ISA Innovate Award for Philanthropic Initiatives voor de bijdrage aan Forests for the Future.   Inmiddels hebben ze bomen geplant in meer dan 22 landen over de hele wereld. In ontwikkelingslanden zorgt dit ervoor dat mensen hun eigen voedsel kunnen verbouwen en een duurzaam inkomen voor hun gezin kunnen opbouwen. Daarnaast zijn een aantal veelbelovende klimaat-slimme agroforestry-werkwijzen ontwikkeld om de oogstopbrengsten te verbeteren en de gezondheid van de bodem, de efficiëntie van het watergebruik en de koolstofopslag te revitaliseren.

Bossen kunnen de toekomst veranderen
Bomen helpen het milieu te herstellen, verminderen de impact van klimaatverandering en creëren een groenere aarde voor toekomstige generaties.  

Wat betekent dit?
Éminence's Forests for the Future Program traint boeren in ontwikkelingslanden  in het (ver)bouwen van productieve en duurzame gewassen en boerderijen. Hierdoor kunnen plattelandsgemeenschappen  worden ontwikkeld, waardoor lokale mensen hun omgeving kunnen herstellen, hun eigen voedsel kunnen verbouwen en een duurzaam inkomen en toekomst voor zichzelf, hun gezinnen en hun gemeenschap kunnen opbouwen. Door specifieke soorten snelgroeiende bomen, fruitbomen, hardhout en voedselgewassen systematisch te planten gedurende een periode van vier jaar, kunnen gezinnen hun leven voor altijd positief veranderen. Deelnemers aan het programma planten duizenden bomen die families voorzien van duurzame voedselbronnen, veevoer, producten om te verkopen, brandhout en een 400% toename van hun jaarinkomen in vier jaar.

Bereikte mijlpalen:
Minimaal 200 boerenfamilies zijn begeleid, wat een bescherming van ongeveer 2.000 mensen tegen extreme armoede heeft opgeleverd Minimaal  400.000 fruit-, noten- en bosbouwbomen per jaar voor huishoudelijke consumptie en verkoop Genereerde een extra geschat jaarlijks inkomen van € 52.000 per landbouwer in het vierde jaar en een aanzienlijk hogere groei in de 5-10 jaar die volgen. Wij ondersteunen dit initiatief van harte.